apgalvis

apgalvis
1 ãpgalvis sm. (1), apgálvis (1), apgalvỹs (3b) Šv 1. Kos155 brizgilo (apynasrio) dalis, einanti nuo žąslų iki arklio viršugalvio: Ãpgalvis atsirišo Jnš. Yra pakulų, nusuktum keletą pavadžių, matai, kad su vienais ãpgalviais reikia vedžiotis Srv. Kiti dar nešiojo apgalvius, kad, arklį atradę, guviaus galėtų įsėsti M.Valanč. Reikia nusivyti brizgilui apgálvį, kad nereiktų ieškoti, kai prireiks Pln. Apgalvį uždemi SD220. 2. pantis apie ragus galvijams pririšti: Karvė galvą krato, anai apgálvis yra įsiveržęs Klp. 3. žr. antsnukis 2: Ãpgalvis šunie, kad neįkąstų Šts. 4. vainiko pavidalo moterų galvos papuošalas, diadema: Apgalviais vadiname iš kelių lygiagrečių žalvarinių įvijų eilių sudarytus vainikus ar pusvainikius, kurie puošdavo priekinę galvos dalį . 5. Apgalvỹs yra pakraščiai kepurės moteriškos J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • apgalvis — ãpgalvis dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apgalvis — 2 apgal̃vis, ė smob. (2) Varn apgavikas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgalvė — ãpgalvė sf. (1), apgalvė (1) Šv žr. 1 apgalvis 1: To pamauto prasta apgalvė Vvr. Pamautuo reikia vyti ilgesnes apgalves, brizgiluo užtektų ir tokių Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pergalvis — 1 per̃galvis sm. (1) NdŽ apgalvis: Rado brizgilų pavades į pergalvius įmegztas BsV160 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”